Nagrody naukowe PTSM za 2023 rok – ogłoszenie konkursu

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych

ogłasza konkurs 

na najlepszą autorską monografię naukową

z zakresu stosunków międzynarodowych

opublikowaną w roku 2023

(Nagroda Naukowa) 

oraz 

na najlepszą pracę doktorską

z zakresu stosunków międzynarodowych

obronioną w roku 2023

(Nagroda Doktorska).

Kandydatów do Nagród mogą zgłaszać Zarządy Oddziałów PTSM, grupy co najmniej 3 członków PTSM lub Autorzy indywidualnie. Kandydatów do Nagrody Doktorskiej mogą zgłaszać również promotorzy rozpraw doktorskich.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30 czerwca 2024 roku!

Zgłoszenia kandydatur (formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami) muszą mieć postać plików pdf i zostać dostarczone pocztą elektroniczną na adres konkurs@nullptsm.edu.pl.

Przewodniczący Kapituły                                     Przewodniczący PTSM

Prof. dr hab. Andrzej Mania                           Prof. dr hab. Edward Haliżak

 

ZGŁOSZENIA KONKURSOWE PRZYJMOWANE SĄ DO 30 CZERWCA 2024 r.

 

ZGŁOSZENIA DOKONYWAĆ MOŻNA WYŁĄCZNIE POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES KONKURS@nullPTSM.EDU.PL

 

LISTA DOTYCHCZASOWYCH LAUREATÓW KONKURSU, FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE ORAZ REGULAMIN KONKURSU:

https://ptsm.edu.pl/nagrody-ptsm/

Newsletter PTSM

bądź zawsze na bieżąco!