Nowy Zarząd Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych w Krakowie

  • W piątek 24 marca 2023 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Oddziału w Krakowie, w czasie którego wybrano nowy Zarząd Oddziału na lata 2023-2029.
  • Nowym przewodniczącym został dr hab. Marcin Grabowski, wiceprzewodniczącym prof. dr hab. Andrzej Mania, członkiem zarządu prof. dr hab. Robert Kłosowicz, skarbniczką dr Paulina Napierała, a sekretarzem dr Anna Wyrwisz. Życzymy im udanej nowej kadencji oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzących wydarzeniach i przedsięwzięciach PTSM.
  • Podczas zebrania, które cieszyło się dużą frekwencją wśród i wieloletnich już, i najnowszych członków, a zarazem i sympatyków PTSM, przedstawiono też sprawozdania z działalności ustępujących Władz, serdecznie podziękowano oraz złożono zasłużone wyrazy uznania Władzom kadencji 2016-2023: przewodniczącemu – prof. dr. hab. Andrzejowi Mani, wiceprzewodniczącemu – prof. dr. hab. Arturowi Gruszczakowi, prof. dr. hab. Robertowi Kłosowiczowi, dr. hab. Marcinowi Grabowskiemu – sekretarzowi oraz dr. Tomaszowi Pugacewiczowi – skarbnikowi, jak również przedstawiono plany działalności nowego Zarządu.
  • Więcej informacji już wkrótce.

Newsletter PTSM

bądź zawsze na bieżąco!