Raport: Czynnik historyczny w stosunkach Polski z Rosją wymiar społeczny i kulturalno-naukowy

Do pobrania:

Raport w ramach grantu MSZ przyznanego PTSM pt. nt. Polsko-Rosyjskie Forum Studiów nad Polską i Europą Środkową – zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent II Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2017.

Loga

Newsletter PTSM

bądź zawsze na bieżąco!