I Kongres PTSM: Studia regionalne w dyscyplinie Stosunki Międzynarodowe

Organizatorzy:

PTSM Łódź

I Kongres Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych

 

Łódź, 9-10 listopada 2023 r.

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych oraz

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Uniwersytetu Łódzkiego

 

zapraszają do wzięcia udziału w

 

I KONGRESIE

POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH

pt.

Studia regionalne w dyscyplinie Stosunki Międzynarodowe.
Analiza porównawcza architektury pokoju i bezpieczeństwa w regionie Europy i Indo-Pacyfiku

 

Kongres odbędzie się w Łodzi w dniach 9-10 listopada 2023 r.

 

DO POBRANIA: PROGRAM I KONGRESU PTSM

 

 

1st CONGRESS OF
THE POLISH INTERNATIONAL STUDIES ASSOCIATION

Area Studies in the discipline of International Relations.
A comparative analysis of peace and security architecture in Europe and Indo-Pacific

 

 

Cele i założenia Kongresu / Objectives of the Congress

Cele pierwszego Kongresu PTSM po ustanowieniu dyscypliny Stosunki Międzynarodowe są następujące.

Po pierwsze, ukazanie specyfiki studiów regionalnych, to jest obszaru i narzędzi badania w postaci teorii stosunków międzynarodowych na przykładzie studiów europejskich (studiów Europy Wschodniej i Bałkanów, Skandynawii i Morza Bałtyckiego), studiów azjatyckich, afrykanistycznych, bliskowschodnich, latynoamerykańskich (amerykańskich). Chodzi o poddanie analizie takich kwestii jak: kształtowanie się tożsamości regionalnych, znaczenie regionalnych instytucji oraz ról poszczególnych regionów (subregionów) w stosunkach międzynarodowych.

Po drugie, odniesienie się do kwestii zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa w dwóch kluczowych regionach świata: Europie i Indo-Pacyfiku w perspektywie nowych rozwiązań instytucjonalnych i / lub zdefiniowanie funkcji już istniejących.

_____________

 

Rada Programowa / Programme Board
 • prof. dr hab. Edward Haliżak – Przewodniczący PTSM
 • prof. dr hab. Andrzej Mania – Wiceprzewodniczący PTSM
 • prof. dr hab. Marek Pietraś – Wiceprzewodniczący PTSM
 • prof. UŁ dr hab. Radosław Bania – Wiceprzewodniczący PTSM
 • prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska – Wiceprzewodnicząca PTSM
 • prof. UŁ dr hab. Karol Żakowski – Przewodniczący oddziału łódzkiego PTSM
 • prof. UŁ dr hab. Paulina Matera – Wiceprzewodnicząca oddziału łódzkiego PTSM
 • prof. UŁ dr hab. Ryszard Machnikowski – Dziekan WSMiP UŁ
 • prof. UŁ dr hab. Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska – Prodziekan WSMiP UŁ ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
 • prof. dr hab. Marek Dziekan
 • prof. UŁ dr hab. Stanisław Kosmynka
 • prof. dr hab. Małgorzata Pietrasiak
 • prof. UŁ dr hab. Michał Słowikowski
 • prof. UŁ dr hab. Marta Woźniak-Bobińska
Program / Programme
Panele / Panels

Zgłoszenia referatów przyjmowane będą w terminie 31 maja – 30 czerwca 2023 r. (formularz zgłoszeniowy).

LISTA PRZYJĘTYCH PANELI

Komitet Organizacyjny / Organizational Committee
 • Sylwia Piechocińska-Para
 • prof. UŁ dr hab. Magdalena Żakowska
 • dr Joanna Beczkowska
 • dr Marcin Frenkel
 • dr Karina Jędrzejowska
 • dr Bartosz Kowalski
 • dr Michał Zaręba
Kwestie organizacyjne / Organizational matters

Kongres odbędzie się w dniach 9 i 10 listopada 2023 r. w Łodzi.

Kongres odbędzie się co do zasady w trybie stacjonarnym z możliwością uczestnictwa w trybie zdalnym. Zadeklarowany wariant uczestnictwa będzie można zmienić do 31 października 2023 roku. Językami roboczymi Kongresu są polski i angielski. Kongres rozpocznie się sesją plenarną.

Po zakończeniu sesji plenarnej dalsza część Kongresu toczyć się będzie w panelach tematycznych. W każdym panelu powołana zostanie osoba dyskutanta, mająca odnieść się do referatów i rozpocząć dyskusję.

____________

The Congress will take place on November 9th and 10th, 2023, in Łódź. The working languages of the Convention are Polish and English.

The Convention will start with a plenary session. Next, thematic panels are planned.

Zgłoszenie udziału / Panel & Paper Proposal Submission

Zgłoszenia referatów przyjmowane będą w terminie 31 maja – 30 czerwca 2023 r.

Dla członków PTSM z opłaconą składką PTSM za lata 2023, 2022 i 2021 termin zgłoszeń referatów został wydłużony i upływa 31 lipca 2023 r. Jest to termin ostateczny.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w Kongresie (referat) proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia referatu można dokonać wybierając odpowiedni panel oraz niezależnie od opublikowanej listy paneli.

 ___________

Panel proposals can be submitted via the online application form. Panel proposals may be submitted in Polish or English.

Opłata konferencyjna / Conference Fee

Wariant stacjonarny uczestnictwa:

Warunkiem udziału w Kongresie jest wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 650 zł w terminie do 30 września 2023 r. Członkowie Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych z opłaconą składką PTSM za 2023 r. i brakiem zaległości za 2022 i 2021 r. uiszczają opłatę w wysokości 480 zł, doktoranci – 380 zł (doktoranci będący członkami PTSM – 300 zł), studenci – 300 zł (studenci będący członkami PTSM – 250 zł). Opłata obejmuje wydanie przez PTSM punktowanej publikacji pokonferencyjnej pod warunkiem uzyskania pozytywnej recenzji wydawniczej. W przypadku uiszczenia opłaty do dnia 30 czerwca 2023 r. (data zaksięgowania) opłaty wynoszą odpowiednio: 600 zł; 400 zł dla członków PTSM bez zaległości w opłatach członkowskich; 320 zł dla doktorantów (250 zł dla doktorantów członków PTSM); 280 zł studenci (200 zł studenci członkowie PTSM).

Wariant zdalny uczestnictwa: 

Warunkiem udziału w Kongresie jest wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 550 zł w terminie do 30 września 2023 r. Członkowie Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych z opłaconą składką PTSM za 2023 r. i brakiem zaległości za 2022 i 2021 r. uiszczają opłatę w wysokości 400 zł, doktoranci – 300 zł (doktoranci będący członkami PTSM – 250 zł), studenci – 250 zł (studenci będący członkami PTSM – 200 zł).

Konto:

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, al. Wojska Polskiego 9, 01-524 Warszawa

Millenium Bank S.A. 37 1160 2202 0000 0001 6154 2677, dopisek: „Kongres 2023”

Informacje dodatkowe / Additional information

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ zachęca uczestników do składania artykułów naukowych związanych z problematyką Kongresu do punktowanego czasopisma wydziałowego „Eastern Review”.

 OFERTA DODATKOWA: NOCLEG W CENTRUM SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNYM (CSK) UŁ

Prelegenci zainteresowani ekonomiczną cenowo ofertą noclegową UŁ proszeni są o zgłoszenie rezerwacji w CSK na adres: 1kongresPTSM@nulluni.lodz.pl, do 30.08.2023 r.

Opłatę za nocleg należy wpłacić na konto UŁ: 57 1240 6292 1111 0011 2375 8056 (tytuł przelewu: „dopłata do konferencji”) przed 8.11.2023.

Oferta rezerwacji dotyczy 2 noclegów: 8/9.11. oraz 9/10.11.2023 r.

Obecna cena doby hotelowej w CSK łącznie ze śniadaniem oraz z uwzględnieniem VAT wynosi:

 • za pokój 1-os. – 117,68 zł
 • za pokój 2-os. – 147,36 zł

WSMiP UŁ dokonał wstępnej rezerwacji 16 pokoi 1-os. i 42 pokoi 2-os.

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ mieści się w Łodzi na ul. Kopcińskiego 16/18 (ok. 15 min. pieszo od WSMiP UŁ).

 

Kontakt / Contact

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 607 242 245

lub mailowy: konwencja@nullptsm.edu.pl.

Newsletter PTSM

bądź zawsze na bieżąco!