II Kongres PTSM: Globalne Stosunki Międzynarodowe: wyzwania i rozwój

Organizatorzy:

Zrzut Ekranu 2024 02 01 063534

II Kongres Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych

 

Kraków, 6-8 listopada 2024 r.

 

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych oraz

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju UJ

European Association of Development Research and Training Institutes

Global International Relations Section, ISA

 

zapraszają do wzięcia udziału w

 

II KONGRESIE

POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH

pt.

Globalne Stosunki Międzynarodowe: wyzwania i rozwój

Global International Relations: Challenges and Developments

 

Kongres odbędzie się w Krakowie w dniach 6-8 listopada 2024 r.

 

 

2nd CONGRESS OF
THE POLISH INTERNATIONAL STUDIES ASSOCIATION (PISA)

Global International Relations: Challenges and Developments

 

 

Cele i założenia Kongresu / Objectives of the Congress

Cele II Kongresu PTSM związane są z problematyką globalnych stosunków międzynarodowych (Global IR). Debata dotyczące tego zagadnienia staje się istotną częścią nauki o stosunkach międzynarodowych, dlatego też Kongres PTSM jest okazją do dyskusji o genezie, jak też współczesnym wymiarze, kierunkach rozwoju oraz krytyce pojęcia Global IR. Teorie i koncepcje stosunków międzynarodowych pozostają silnie ukierunkowane na świat Zachodu – Europę Zachodnią i Stany Zjednoczone. W rezultacie mają tendencję do pomijania doświadczeń i relacje w innych częściach świata lub są słabo dopasowanie do zrozumienia i wyjaśnienia ich specyfiki. Głównym celem globalnej IR jest „wprowadzenie reszty” do świata stosunków międzynarodowych, czyli świata niezachodniego lub globalnego Południa. Celem Global IR jest transformacja dyscypliny kierunku uchwycenia i wyjaśnienia relacji między państwami i społeczeństwami we wszystkich częściach świata: Wschodu, Zachodu, Północy i Południa. Globalna perspektywa teorii IR nie dąży do wyparcia istniejących teorii, ale rzuca im wyzwanie, by poszerzyły swoje horyzonty i uznały miejsce oraz znaczenie świata niezachodniego. Zrozumienie perspektywy świata niezachodniego jest o tyle istotne, że obecnie jesteśmy świadkami transformacji ładu międzynarodowego, w efekcie czego kraje niezachodnie (np. Chiny, Indie) odgrywają coraz większość rolę w globalnej polityce. Ponadto państwa Zachodu mierzą się z coraz silniejszą presją ekonomiczną, demograficzną czy powiązaną z kwestiami bezpieczeństwa, płynącą z kierunku niezachodnich potęg, lub globalnego Południa.  Kongres PTSM jest platformą do dyskusji i konstruktywnej krytyki koncepcji Global IR, jak też do omówienia miejsca świata niezachodniego w globalnej polityce.

_____________

 

Rada Programowa / Programme Board
 • prof. dr hab. Edward Haliżak – Przewodniczący PTSM
 • prof. dr hab. Andrzej Mania – Wiceprzewodniczący PTSM
 • prof. dr hab. Marek Pietraś – Wiceprzewodniczący PTSM
 • prof. UŁ dr hab. Radosław Bania – Wiceprzewodniczący PTSM
 • prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska – Wiceprzewodnicząca PTSM
 • prof. dr hab. Robert Kłosowicz – Przewodniczący Rady Dyscypliny Stosunki Międzynarodowe UJ
 • dr hab. Marcin Grabowski – Przewodniczący oddziału krakowskiego PTSM
 • prof. dr hab. Paweł Laidler – Dziekan WSMiP UJ
 • dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ – Prodziekan ds. Dydaktycznych WSMiP UJ
 • dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves – Prodziekan ds. Nauki i Internacjonalizacji WSMiP UJ
 • dr hab. Małgorzata Zachara-Szymańska, prof. UJ
 • dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB
 • dr hab. Jakub Zajączkowski
Program / Programme

PROGRAM II KONGRESU PTSM ZOSTANIE OPUBLIKOWANY NA POCZĄTKU PAŹDZIERNIKA 2024 r.

Panele / Panels

Propozycje paneli – w językach polskim lub angielskim – można zgłaszać do 31 marca 2024 r.

Informacja o ich przyjęciu zostanie ogłoszona do 13 kwietnia 2024 r. Lista paneli zostanie opublikowana na stronie internetowej PTSM. Zgłoszenia referatów przyjmowane będą w terminie 15 kwietnia – 30 czerwca 2024 r.

Osoby zainteresowane zgłoszeniem propozycji panelu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w terminie do 31 marca 2024 roku.

Komitet Organizacyjny / Organizational Committee
 • prof. dr hab. Andrzej Mania
 • dr hab. Marcin Grabowski
 • Sylwia Piechocińska-Para
 • dr Anna Wyrwisz
 • dr Łukasz Stach
 • dr Karina Jędrzejowska
 • dr Paulina Napierała
Kwestie organizacyjne / Organizational matters

Kongres odbędzie się w dniach 6-8 listopada 2024 r. w Krakowie.

Kongres odbędzie się co do zasady w trybie stacjonarnym z możliwością uczestnictwa w trybie zdalnym. Zadeklarowany wariant uczestnictwa będzie można zmienić najdalej do 31 października 2024 roku. Językami roboczymi Kongresu są polski i angielski. 6 listopada zaplanowano metodologiczne warsztaty wprowadzające, natomiast oficjalnie Kongres rozpocznie się sesją plenarną w dniu 7 listopada, 8 listopada będzie też miało miejsce spotkanie przedstawicieli zarządów instytutów studiów nad rozwojem (EADI Directors Meeting).

Po zakończeniu sesji plenarnej dalsza część Kongresu toczyć się będzie w panelach tematycznych. W każdym panelu powołana zostanie osoba dyskutanta, mająca odnieść się do referatów i rozpocząć dyskusję.

____________

The Congress will take place from November 6 to November 8, 2024, in Cracow. The working languages of the Congress are Polish and English.

Zgłoszenie udziału / Panel & Paper Proposal Submission

Propozycje paneli – w językach polskim lub angielskim – można zgłaszać do 31 marca 2024 r. Informacja o ich przyjęciu zostanie ogłoszona do 13 kwietnia 2024 r. Lista paneli zostanie opublikowana na stronie internetowej PTSM. Zgłoszenia referatów przyjmowane będą w terminie 15 kwietnia – 30 czerwca 2024 r.

Osoby zainteresowane zgłoszeniem propozycji panelu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w terminie do 31 marca 2024 roku. Osoby zainteresowane zgłoszeniem referatu zapraszamy do składania propozycji w terminie od 15 kwietnia do 30 czerwca. Zgłoszenia referatu można będzie dokonać wybierając odpowiedni panel z zgłoszonych propozycji oraz niezależnie od opublikowanej listy paneli (zgłoszenie poza panelem, lista paneli zostanie opublikowana do 15 kwietnia).

 ___________

Panel proposals can be submitted via the online application form. Panel proposals may be submitted in Polish or English.

Opłata konferencyjna / Conference Fee

Wariant stacjonarny uczestnictwa:

Warunkiem udziału w Kongresie jest wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 700 zł w terminie do 30 września 2024 r. Członkowie Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych z opłaconą składką PTSM za 2025 r. i brakiem zaległości za 2024 i 2023 r. uiszczają opłatę w wysokości 500 zł, doktoranci – 400 zł (doktoranci będący członkami PTSM – 350 zł), studenci – 300 zł (studenci będący członkami PTSM – 250 zł. W przypadku uiszczenia opłaty do dnia 30 czerwca 2024 r. (data zaksięgowania) opłaty wynoszą odpowiednio: 650 zł; 450 zł dla członków PTSM bez zaległości w opłatach członkowskich; 350 zł dla doktorantów (300 zł dla doktorantów członków PTSM); 280 zł studenci (200 zł studenci członkowie PTSM).

Wariant zdalny uczestnictwa: 

Warunkiem udziału w Kongresie jest wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 600 zł w terminie do 30 września 2024 r. Członkowie Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych z opłaconą składką PTSM za 2025 r. i brakiem zaległości za 2024 i 2023 r. uiszczają opłatę w wysokości 400 zł, doktoranci – 300 zł (doktoranci będący członkami PTSM – 250 zł), studenci – 250 zł (studenci będący członkami PTSM – 200 zł).

Konto:

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, al. Wojska Polskiego 9, 01-524 Warszawa

Millenium Bank S.A. 37 1160 2202 0000 0001 6154 2677, dopisek: „Kongres 2024”

Informacje dodatkowe / Additional information

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ zachęca uczestników do składania artykułów naukowych związanych z problematyką Kongresu do punktowanego czasopisma wydziałowego „Politeja.”

Przewidywana jest możliwość publikacji artykułów w monografii zbiorowej pod redakcją, po pozytywnym przejściu procesu recenzyjnego.

Kontakt / Contact

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 607 242 245

lub mailowy: konwencja@nullptsm.edu.pl.

Newsletter PTSM

bądź zawsze na bieżąco!