VII Konwencja PTSM. Myśleć globalnie, działać regionalnie: Studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych

Współorganizatorzy i partnerzy:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych   Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Miedzynarodowych  

Patroni Honorowi

Jego Magnificencja Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Prezydent Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski

VII Ogólnopolska Konwencja
Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych

Kraków, 9-10 listopada 2017

Celem VII Konwencji Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych jest podjęcie tematyki roli studiów regionalnych (area studies) w nauce o stosunkach międzynarodowych. Konwencja stawia sobie za zadanie interdyscyplinarną analizę (charakterystyczną dla area studies) regionalizmu i systemów regionalnych w stosunkach międzynarodowych.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny Konwencji: szeroko rozumiane studia regionalne (area studies):

 • studia afrykanistyczne;
 • studia amerykanistyczne (studia nad Ameryką Północną oraz Ameryką Łacińską);
 • studia azjatyckie (blisko- i dalekowschodnie);
 • studia europejskie (europeistyka, w tym studia nad Europą Środkowo-Wschodnią);
 • studia nad obszarem postradzieckim.

Powyższa klasyfikacja nie wyczerpuje tematyki regionów i systemów regionalnych.

Problem badawczy

Proponowane ujęcia problemu badawczego:

 • Analiza genezy regionalizmu w stosunkach międzynarodowych (wymiar bezpieczeństwa i ekonomiczny);
 • Kryteria wyodrębniania regionów – konstruowania regionów;
 • Region w kategoriach miejsca i przestrzeni (spaces and places);
 • Pojęcie regionalności, tożsamości państwa – tożsamości regionalnej;
 • Regionalizm w polityce zagranicznej państw;
 • Instytucjonalizacja procesów regionalnych;
 • Analiza regionalizmu w kategoriach systemowych: państwo, system regionalny, system międzynarodowy;
 • Regionalizm a porządek międzynarodowy;
 • Ekonomiczna integracja regionalna;
 • Regionalne systemy – kompleksy bezpieczeństwa;
 • Regionalizm morski;
 • Analiza porównawcza systemów regionalnych na świecie;
 • Unia Europejska – diagnoza stanu integracji;
 • Teorie stosunków międzynarodowych a regionalizm.
Rada Programowa

Rada Programowa Konwencji:

Prof. dr hab. Edward Haliżak
Prof. dr hab. Andrzej Mania
Prof. dr hab. Zdzisław Mach
Prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak
Prof. dr hab. Marek Pietraś
Prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller
Dr hab. Radosław Bania, prof. UŁ
Dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ
Dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ
Dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ
Dr hab. Rafał Ożarowski, prof. UG
Dr hab. Agata Ziętek, prof. UMCS
Dr hab. Jakub Zajączkowski

Komitet Organizacyjny

Komitet organizacyjny Konwencji:

prof. dr hab. Andrzej Mania

dr Piotr Bajor
dr Marcin Grabowski
dr Karina Jędrzejowska
dr Joanna Mormul
mgr Sylwia Piechocińska-Para
dr Tomasz Pugacewicz

Kwestie organizacyjne

Konwencja odbędzie się w dniach 9 i 10 listopada 2017 roku w Krakowie.

Konwencja rozpocznie się od sesji plenarnej i następnie toczyć się będzie panelach tematycznych. W związku z tym zapraszamy do zgłaszania propozycji paneli. W przypadku zgłoszenia kilku paneli o tej samej tematyce mogą zostać utworzone sekcje tematyczne. Referaty zgłoszone niezależnie od zaproponowanych paneli zostaną włączone, w zależności od problematyki, do odpowiednich paneli.

W ramach poszczególnych paneli przewiduje się powołanie osoby dyskutanta, którego rolą będzie odniesienie się do referatów i rozpoczęcie dyskusji.

Zgłoszenie udziału

Propozycje paneli można zgłaszać do 31 marca 2017 roku drogą elektroniczną (formularz zgłoszeniowy). Informacja o ich przyjęciu zostanie ogłoszona do 15 kwietnia 2016 roku. Lista paneli zostanie podana na stronie internetowej www.ptsm.edu.pl . Panele można zgłaszać w językach polskim lub angielskim.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w Konwencji (referat) proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na TUTAJ  i przesłanie go do 4 października 2017 roku.

Zgłoszenia referatów prosimy dokonywać:

 • wybierając odpowiedni panel – lista paneli TUTAJ TUTAJ;
 • zgłaszając referat poza wskazaną listą paneli.
Opłata konferencyjna

Warunkiem udziału w konwencji jest wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 600 zł w terminie do 4 października 2017 r. Uczestnicy będący członkami Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych z opłaconą składką PTSM za 2017 r. i brakiem zaległości za 2016 r. uiszczają opłatę w wysokości 400 zł, doktoranci 300 zł (doktoranci będący członkami PTSM – 200zł), studenci 200 zł (studenci będący członkami PTSM – 100 zł).

Opłata obejmuje wydanie punktowanej publikacji pokonferencyjnej pod warunkiem uzyskania pozytywnej recenzji wydawniczej.

Konto:
Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych Al. Wojska Polskiego 9, 01-524 Warszawa,
Millenium Bank S.A. 37 1160 2202 0000 0001 6154 2677
Tytułem: Imię i nazwisko uczestnika, Konwencja 2017

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na numer 607 242 245
lub na adres poczty elektronicznej: konwencja@nullptsm.edu.pl.

Patroni honorowi

Jego Magnificencja Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Prezydent Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski

Program Konwencji
Spotkania sekcji

W ramach VII Konwencji PTSM odbędą się spotkania sekcji naukowo-badawczych PTSM. Obok dyskusji w panelach i nieformalnych spotkań członków sekcji zostały zorganizowane również oddzielne spotkania części sekcji.

Spotkania sekcji odbędą się w drugim dniu Konwencji (10 listopada) w restauracji w budynku Auditorium Maximum UJ (naprzeciwko miejsca obrad, w odległości około 10 metrów). Jest to ta sama restauracja, która będzie świadczyć usługi cateringu w czasie Konwencji. W piątek 10 listopada będą w niej zarezerwowane stoliki na obrady sekcji.

Poniżej grafik spotkań sekcji:

DATAGODZINASTOLIK 1 STOLIK 2 
10 listopada09.25-10.05sekcja międzynarodowych stosunków kulturalnych
10 listopada11.15-11.55sekcja  bezpieczeństwa międzynarodowegosekcja komunikowania międzynarodowego
10 listopada11.55-12.35sekcja międzynarodowej ekonomii politycznejsekcja badań afrykańskich
10 listopada12.35-13.15sekcja studiów bliskowschodnich (początek w ramach panelu FB3, kontynuacja przy lunchu)sekcja studiów nad dyplomacją
10 listopada14.00-14.40sekcja studiów azjatyckich (początek 13.45)sekcja studiów europejskich
10 listopada14.40-15.20sekcja badań etnicznych i migracji międzynarodowych

Newsletter PTSM

bądź zawsze na bieżąco!