Liberalizm i neoliberalizm w nauce o stosunkach międzynarodowych. Teoretyczny pluralizm

Liberalizm i neoliberalizm w badaniu polityki zagranicznej państwa i gospodarki światowej

W przeciwieństwie do realizmu czy nawet konstruktywizmu, liberalne teorie stosunków międzynarodowych nie są w Polsce najlepiej znane. Ważną rolę w tej sprawie odgrywa geopolityczne położenie Polski między Rosją a Niemcami, które w naturalny sposób wymuszało polityczne myślenie i działanie w duchu realizmu. Doświadczenia z historii najnowszej związane z porządkiem jałtańskim i zimną wojną, jeszcze bardziej umocniły ten sposób rozumowania.

Przystąpienie Polski do NATO i Unii Europejskiej w sposób naturalny stworzyło zapotrzebowanie na analizy z wykorzystaniem teorii instytucjonalnej: wywodzącej się z idei liberalnej.

Tom 1 Spis Treści
Tom 2 Spis Treści

Liberalizm & neoliberalizm w nauce o stosunkach międzynarodowych: teoretyczny pluralizm

Edward Haliżak, Rafał Ożarowski, Anna Wróbel Wstęp

CZĘŚĆ PIERWSZA
Teoretyczny pluralizm liberalizmu  w nauce o stosunkach międzynarodowych

Jacek Czaputowicz Mapa współczesnego liberalizmu:  neoliberalny instytucjonalizm, nowy liberalizm, liberalny interwencjonizm pobierz
Andrzej Polus Liberalizm(y) jako punkty referencyjne w teorii stosunków międzynarodowych pobierz
Sylwester Gardocki Problem racjonalnego wyboru w myśli liberalnej  – próba spojrzenia krytycznego pobierz
Magdalena Kozub-Karkut Pomiędzy pluralizmem a teoretyczną syntezą: próby łączenia teorii stosunków międzynarodowych pobierz

CZĘŚĆ DRUGA
Liberalizm i neoliberalizm a system międzynarodowy

Marek Pietraś Eksplanacyjna użyteczność liberalizmu  w badaniu systemu międzynarodowego pobierz
Magdalena Ratajczak Międzykulturowość a demokracje liberalne pobierz
Michał Zaręba Neoliberalizm instytucjonalny w badaniach  nad hydropolityką w regionie rzeki Mekong pobierz
Kinga Smoleń Cyberprzestrzeń jako czynnik przestrzeni transnarodowej pobierz
Natalia Broś Dyplomacja publiczna i współpraca  z organizacjami pozarządowymi w świetle liberalnej teorii stosunków międzynarodowych, przypadek TechCamps pobierz
Joanna Mormul Dżibuti i Erytrea a bezpieczeństwo regionu Rogu Afryki w świetle teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa pobierz
Margot Stańczyk-Minkiewicz RPA w BRICS.  Próba analizy korzyści społecznych i ekonomicznych pobierz
Magdalena Tomala Współzależność państw w świetle koncepcji  Mechanizm Design Theory pobierz
Dominika Bartnik-Światek Równi czy równiejsi? O aktach przemocy symbolicznej  wobec Grenlandii w duńskiej prasie z 15 lipca 2014 roku pobierz
Gracjan Cimek Krytyczna analiza wybranych aspektów  teorii neoliberalizmu pobierz
Przemysław Michał Hankus Libertariańska krytyka liberalnych teorii  stosunków międzynarodowych pobierz

Liberalizm i neoliberalizm w badaniu polityki zagranicznej państwa i gospodarki światowej

CZĘŚĆ PIERWSZA
Analityczne zastosowanie teorii liberalnej  w badaniu polityki zagranicznej państwa

Edward Haliżak Liberalna teoria polityki zagranicznej pobierz
Paulina Matera Liberalna koncepcja sankcji międzynarodowych: rola ich instytucjonalizacji XXI wieku pobierz
Małgorzata Pietrasiak Współczesne stosunki wietnamsko-amerykańskie w kontekście liberalnej szkoły badawczej pobierz
Rafał Ożarowski Polityka zagraniczna Libanu w ujęciu liberalnym  i neoliberalnym pobierz
Rafał Kwieciński Od «soft power» do «smart power» Chin pobierz
Karol Żakowski Instytucjonalne ograniczenia zaangażowania premiera  w politykę zagraniczną Japonii pobierz
Marek Rewizorski Przejawy koncepcji liberalnej  w polityce zagranicznej Republiki Korei pobierz
Marcin Socha Neoliberalizm w polityce zagranicznej Japonii studium  przypadku współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych pobierz
Łukasz Fijałkowski Rola wojska w Singapurze w ramach relacji cywilno-wojskowych pobierz
Tadeusz Dmochowski Chińskie (ChRL) dostawy głównych rodzajów uzbrojenia konwencjonalnego do Iranu pobierz

CZĘŚĆ DRUGA
Gospodarka światowa a liberalna perspektywa badawcza

Łukasz Gacek Komunistyczna Partia Chin wobec problemu ochrony  chińskich inwestycji zagranicznych w sektorze energetycznym pobierz
Anna Wróbel Polityka handlowa Chin: między liberalizmem a merkantylizmem pobierz
Ewa Trojnar Tajwan w przestrzeni międzynarodowej:  – współpraca sektora państwowego i prywatnego pobierz
Karina Jędrzejowska Rola Komitetu Bazylejskiego  w zarządzaniu światowym systemem finansowym pobierz
Marta Gębska Instrumenty finansowe Banku Światowego.  Kontekst liberalny w działalności pożyczkowej pobierz
Joanna Grzela Społeczna odpowiedzialność biznesu  w państwach nordyckich w świetle modelu neoliberalnego pobierz
Wojciech Grabowski Liberalne ujęcie współpracy i integracji w Zatoce Perskiej pobierz
Weronika Garbacz Dyplomacja gospodarcza a paradygmat neoliberalny pobierz

Newsletter PTSM

bądź zawsze na bieżąco!